Back to the list

Увага !

   Шановні абоненти,  повідомляємо, що з 1 січня 2015 року вступають нові умови надання послуг, а саме відповідно до "Розділ 3", "пункт 3.12" договору про надання телекомунікаційних послуг, а саме: 

           3.12. Про зміну переліку, змісту, вартості та умов надання телекомунікаційних послуг Оператор повинен повідомити Абонентів не менше ніж за сім днів,                               шляхом опублікування даної інформації на офіційному сайті Оператора. Ця вимога не поширюється на випадки, коли зміни не залежать від Оператора                       і не можуть бути ним передбачені.   

Внесено зміни у "Розділ 5",  "пункт 5.1" , "підпункт 7" викладено у новій редакції:

              7)  Призупинити споживання послуг за даним Договором не менше ніж на 1 (один) місяць та не більше ніж на 3 (три) місяці, завчасно сповістивши про своє                     бажання Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення адресату чи передачею письмової заяви уповноваженому представнику                         Оператора. Після закінчення встановленого строку, Абоненту без повідомлення буде продовжено надання послуг за умовами згідно обраного                                         Абонентом тарифного плану. За призупинку споживання послуг стягується щомісячна плата "за призупинку" згідно діючих тарифів. Несвоєчасне                                   внесення абонентної плати не позбавляє Абонента від оплати за кожен наступний календарний місяць згідно обраного Абонентом тарифного плану.